Recente activiteiten; in foto weergegeven

Experimentele archeologie
het fabriceren van diverse potten Cor werkt zijn pot bij het eindresultaat
Het fabriceren van diverse potten uit de prehistorie


SORTEREN - WASSEN NUMMEREN...
scherven sorteren aardewerk plakken
Vrijwilligerswerk van leerlingen van het Willem de Zwijger College Papendrecht - een eerste kennismaking met archeologie.


Dordrecht Amnesty Internationalweg

Aan de Amnesty Internationalweg in Dordrecht werd in de zomer van 2006 assistentie verleend bij het blootleggen van de resten van een verdronken Middeleeuws dorp.


Giessen-Oudekerk
schoonmaken kelderbegraving inmeting bijzetting grafkelder blootleggen koorfundering onderzoek botmateriaal
Ontgraven koorfundering en grafkelder in samenwerking met historsiche vereniging Giessenburg en Schelluinen, april 2005


Dordrecht Grote Markt
doorzoeken stort vrijleggen eerste straatje muurwerk van oud dordrecht
Februari 2005. Opgraving uitgevoerd door het Dordts Archeologisch Centrum (DAC). AWN-ers hebben geassisteerd bij de opgraving. Copyright van de foto's berust bij het DAC.


Alblasserdam-Lange Steeg
kogelpot oevertaluud met kloostermoppen zaden zoeken in zeefmonsters
Opgraving van 13e eeuwse nederzettingssporen aan de Alblas en 15e eeuwse begraven hofstad. Opgraving door ADC met assistentie van AWN-ers


Giessen Oudekerk Bovenkerkseweg

In 2005 werd aan de Bovenkerkseweg te Giessen Oudekerk in een enorme bouwput de opbouw van een Middeleeuwse woonheuvel onderzocht.


Papendracht De Meent

In Papendrecht werd in 2005 in de enorme bouwput voor het nieuwe winkelcentrum De Meent een groot aantal vondsten geborgen

Brandwijk Gijbelandsedijk 86
ontgraven brandmuur inmeten van muurwerk onderzoek keldermuur aspot naast haardplaats onderzoek aan brandmuur
Januari 2005. Opgraving funderingen van oude boerderij.


Arkel Onderweg
afwerken van coupes la Tene armband inheems-romeins aardewerk koffie..koffie...tijd
November en december 2004. Samenwerkingsproject van Archeomedia met de AWN
Inheems Romeinse nederzetting aan de Linge