contactinformatie AWN afdeling 11

Postadres
Secretariaat AWN afdeling 11
p/a Eigenhaard 22
3312 EH Dordrecht

Werkruimte
Groenmarkt 83a (ingang achterom over Buddingh'plein)
3311 BD Dordrecht
Maandagavond: 19.30 22.00 uur
Zaterdag: 10.00 16.00.
In verband met Corona tijdelijk gesloten, informatie kunt u krijgen bij de secretaris.

Bestuur AWN afdeling 11
Voorzitter: vacant, u kunt contact opnemen met
de secretaris of de penningmeester
Vice-voorzitter: vacant
Secretaris: Cor Westra
078 - 6350184
e-mail:
Penningmeester: John van Niewenhuizen
06 - 21160787
e-mail:
Lid: Addick van Brakel
078 - 6410391
e-mail:
Lid: Diana van Loo-Karsijns
06 - 13772020
e-mail:

Veldwerkleiders:
Cees van der Esch 078 - 6153466
Etienne Noels 078 - 6312705
Norbert Zaalberg 078 - 6133645

Design, onderhoud en redactie website AWN-11
Cor Westra
e-mail:

adressen van archeologische instellingen

Provinciale Archeologie Zuid-Holland
Bureau Cultuur: Dhr. R. Proos
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Tel: 070-4416611
website

Gemeente Dordrecht: Team Archeologie
Mw. drs. J. Hoevenberg (senior archeoloog)
Stadskantoor, Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht
Tel: 078-7704905
e-mail:
www.archeologiedordrecht.nl