Publicaties

De AWN heeft diverse rapporten en publicaties uitgebracht. Hieronder volgt een lijst met publicaties die te koop zijn. Bestellingen kunt u bestellen bij:

De penningmeester van de AWN-afdeling
Mw. J.C. van Pelt
Admiraal de Ruyterweg 19
3354 XA Papendrecht

of losse verkoop via Irmel Dolman in de AWN-werkruimte op de Noordendijk te Dordrecht.
Openingstijden: woensdag en zaterdag 10.00 tot 16.00 uur
Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten (EUR 3,50)Het Haentje aan de VogelmarcktHet Haentje aan de Vogelmarckt, beerkelderonderzoek in het pand Groenmarkt 63-71 te Dordrecht door AWN-amateurarcheologen.
Auteurs:
Prijs: EUR 3,-

Tijdens de renovatie in 1986 van het pand Groenmarkt 63-71 werd in het achterhuis een ondergrondse beerkelder ontdekt. Een groot aantal vondsten, daterend van de 16e tot 19e eeuw, zijn dooor amateurarcheologen van de AWN uit deze beerkelder tevoorschijn gehaald.
In dit boekje wordt van deze voorwerpen een overzicht gegeven aangevuld met het resultaat van archiefonderzoek waarmee de bewoners van dit pand over een periode van meer dan 400 jaar konden worden achterhaald.
Hiermee krijgen we een kleurig beeld van de Dordtse elite en wat zij als bewoners van dit statige pand in de bodem aan ons hebben nagelaten.

publicatie Huis te MerwedeHuis te Merwede; vondsten van de opgraving 1941-1943 door Renaud: aardewerk, metaal, hout funderingen en plattegronden, verzameld door A. Osseweijer-van Bueren.
Herziene uitgave: afbeeldingen in zwart wit en kleur, 54 pagina's, gebonden in harde kaft met linnen rug.
Prijs: € 18,-


publicatie Suikerbakkerij in DordrechtSuikerbakkerij in Dordrecht Dordtwijklaan; Raapvondsten augustus 2006
Auteur: Irmel Dolman
afbeeldingen in kleur en zwart-wit, gebonden, harde kaft, linnen rug
Prijs: € 18,- (in herdruk op bestelling)

publicatie Juwelen uit een bonk roestJuwelen uit een bonk roest Gespen uit de nalatenschap van een detectorman van 1985 tot 2001.
Auteur: Irmel Dolman
afbeeldingen: foto’s en tekeningen gebonden, harde kaft, linnen rug
Prijs: € 18,- (in herdruk op bestelling)

publicatie RKZ-terreinTussen Grote Kerk en Vleeshouwerstraat Vondsten rond het Rooms Katholiek Ziekenhuis Dordrecht
werkgroep AWN
Redactie: A. Flinterman
gebonden, harde kaft, geïllustreerd, linnen rug
Prijs: € 18,- (in herdruk op bestelling)

publicatie Slot LiesveldSlot Liesveld, rapport van het onderzoek van de kasteelgrachten rond het voormalige kasteel Liesveld in 2000.
Auteurs: R. van de Giessen en T. Koorevaar
80 pagina's met complete vondstnummerlijst en een beschrijving van de collectie Van de Bree-Ooms.
Prijs: EUR 12,50

publicatie Archeologisch onderzoek PapendrechtArcheologisch Onderzoek Papendrecht, Rapport van de Romeinse en Middeleeuwse vondsten op de Papendrechtse stroomrug aan de Burg. Keizerweg/Kennedylaan van 1996-1998. Het rapport bevat een compete vondstnummerlijst en een overzicht van archeologische vindplaatsen in de West-Alblasserwaard.
Auteur: T. Koorevaar
Prijs: EUR 10,-

gelaagd verledenGelaagd verleden, rapport van het woonheuvelonderzoek in 1998 onder de boerderij Gijbelandsedijk 119 in Brandwijk.
Auteur: T. Koorevaar.
163 pagina's garenloos gebonden, met complete vondstnummerlijst en een overzicht van het woonheuvelonderzoek in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Prijs: EUR 15,-
Gelaagd Verleden: Twee kaarten A0-formaat met profielen en plattegronden € 6,-